مسافر
منم مثل تو خاطره دارم
نگارش در تاريخ جمعه بیست و چهارم آبان 1387 توسط مسافر