مسافر
منم مثل تو خاطره دارم
نگارش در تاريخ جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۷ توسط مسافر